Rothco Folde Skovl - G.I. Type (Oliven, One Size)

Rothco  Folde Skovl - G.I. Type (Oliven, One Size)